Ruoholahti-Matinkylä
           raideyhteys

        YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

svenska

  Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
  Ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA)

Arviointimenettelyn aikataulu


Ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä kahden kuukauden ajan elokuun puolivälistä lokakuun puoliväliin 2004. Lausuntoja pyydettiin Etelä-Suomen lääninhallitukselta, Uudenmaan liitolta, Itä-Uudenmaan liitolta, Uudenmaan tiepiiriltä, Museovirastolta, YTV:lta, Helsingin kaupungilta, Espoon kaupungilta, Kauniaisten kaupungilta, Kirkkonummen kunnalta, Sipoon kunnalta ja Vantaan kaupungilta.
Arviointiohjelmasta jätettiin lisäksi 47 yhdistysten ja yksityishenkilöiden mielipidettä.

Uudenmaan ympäristökeskus antoi lausuntonsa 10.11.2004. Lausunnon perusteella laadittiin raidevaihtoehtojen yleissuunnittelma.

 

Ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui vuodenvaihteessa 2005-2006. Selostus asetetaan nähtäville kahden kuukauden ajaksi (16.1.2006-15.3.2006). Arviointiselostuksesta järjestetään vuoden 2006 tammi-helmikuussa yleisötilaisuudet. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta saadaan toukokuussa 2006, jolloin arviointimenettely päättyy.