Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

Tidtabell för MKB-förfarandet

Bedömningsprogrammet var till påseende i två månader under hösten 2004. Utlåtanden begärdes av Södra Finlands länsstyrelse, Nylands förbund, Östra Nylands förbund, Nylands vägdistrikt, Museiverket, SAD, Helsingfors stad, Esbo stad, Grankulla stad, Kyrkslätt kommun, Sibbo kommun och Vanda stad. Dessutom lämnades in 47 st. åsikter av förbund och privatpersoner.

Nylands miljöcentral gav sitt sitt utlåtande om miljökonsekvensbedömningsprogrammet 10.11.2004. Med stöd av utlåtandet gjordes generalplaneringen av spåralternativen.

Konsekvensbeskrivningen blev färdig vid årsskiftet 2005-2006. Den är till påseende i två månader (16.1.2006-15.3.2006). I januari-februari 2006 hålls informationstillställningar för allmänheten. Kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen i maj 2006, varvid MKB-fö­farandet avslutas.