Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

Miljökonsekvensbedömningen


Bedömningen av projektets miljökonsekvenser baserar sig på lagen och förordningen om förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (468/1994, ändring 267/1999).

 

Syftet med MKB-förfarandet är att främja ett enhetligt beaktande av miljökonsekvenser i planeringen och vid beslutsfattandet, samt att öka medborgarnas möjligheter att delta. Uppgifterna som behövs för MKB-förfarandet samlas in bl.a. genom att intervjua myndigheter och representanter från kommuner, föreningar och organisationer.

 

Miljökonsekvensbedömningen består av två delar:

 

Bedömningsprogrammet är en plan över vilka miljökonsekvenser som skall bedömas och hur bedömningen skall göras. Programmet innehåller en beskrivning av projektet, en presentation av utbyggnadsalternativen, förloppet i MKB-förfarandet, utredningar som behövs för bedömningen, ett sammandrag av tidigare gjorda utredningar, en tidtabell och en plan över informering.

 

Konsekvensbeskrivningen är ett dokument som innehåller en sammanställning av resultaten från bedömningsarbetet. I konsekvensbeskrivningen presenteras miljökonsekvenserna av olika alternativ och en utvärdering av alternativen, materialet och metoderna som har använts i bedömningen. I beskrivningen redogörs dessutom osäkerhetsfaktorerna i bedömningen samt åtgärder för att lindra skadliga verkningar.

 

Tilläggsuppgifter om förfarandet vid bedömning av miljökonsekvenser finns på miljöförvaltningens MKB-sidor.