Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

Det nuvarande kollektivtrafiksystemet mellan Södra Esbo och Helsingfors centrum (alternativ 0)
Ett utvecklat bussystem (alternativ 0+)

Alternativ 0 baserar sig på ett system likt det nuvarande bussystemet. Kollektivtrafikutbudet utökas för att motsvara markanvändningens trafikbehov, så att den nuvarande servicenivån bevaras. Dessutom regleras bussfilerna på Kvisbackavägen, Havsvindsvägen, Kalevalavägen, Nordvägen, Björnholmsvägen och Granövägen. Omfattande prioriteringar har gjorts i de signalreglerade korsningarna.

I alternativ 0+ har det förutom ovannämnda prioriteringar byggts bussfiler på Granövägen. Prioritering med trafiksignaler och filer för kollektivtrafiken används mera i det underordnade gatunätet. På tvärförbindelserna i Esbo vidtas strukturella och linjemässiga åtgärder för att göra kollektivtrafiken smidigare. I Gräsviken har en tunnel för kollektivtrafik byggts. Dessutom har många åtgärder som skall förbättra utbudet på busslinjerna och deras image förverkligats.

 

 


Nuvarande och utvecklade bussystemet (0 och 0+)


Metroalternativet


Snabbspårvägsalternativet


Integrerade alternativet - kombin