Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

Ett integrerat alternativ - Kombin (metro + snabbspårväg)

Alternativet baserar sig på utbyggnad av en snabbspårväg mellan Hagnäs och Mattby, anpassad till metron. I alternativet slutar den nuvarande metron i Gräsviken. Mellan Gräsviken och Hagnäs använder snabbspårvagnarna och metron gemensamma banor och stationer. Mellan Enåsen och i Gräsviken går snabbspårvägen i tunnel. I Esbo går snabbspårvägen huvudsakligen på markytan, avskild från den övriga trafiken. Med undantag av natturerna finns det inga direkta busslinjer via Västerleden från Södra Esbo till Helsingfors centrum. Anslutningstrafiken till terminalerna i Mattby och Hagalund sköts med bussar.

 

 


Nuvarande och utvecklade bussystemet (0 och 0+)


Metroalternativet


Snabbspårvägsalternativet


Integrerade alternativet - kombin