Ruoholahti-Matinkylä
 raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

På svenska

Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Integrointivaihtoehto - Kombi (metro + pikaraitiotie)

Vaihtoehto perustuu metron kanssa yhteensopivan pikaraitiotien toteuttamiseen Hakaniemen ja Matinkylän välille. Vaihtoehdossa nykyinen metro päättyy Ruoholahteen. Ruoholahden ja Hakaniemen välillä pikaraitiovaunut käyttävät metron kanssa yhteisiä ratoja ja asemia. Pikaraitiotie on tunnelissa Katajaharjun ja Ruoholahden aseman välisellä osuudella. Espoon alueella pikaraitiotie kulkee pääosin maan pinnalla ja muusta liikenteestä erotettuna. Suoria bussilinjoja Länsiväylää pitkin Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan ei ole yölinjoja lukuun ottamatta. Liityntäliikenne Matinkylän ja Tapiolan terminaaleihin hoidetaan busseilla.

 

 


Nykyinen ja kehitetty bussijärjestelmä (0 ja 0+)


Metrovaihtoehto


Pikaraitiotievaihtoehto


Integrointivaihtoehto

- kombi