Ruoholahti-Matinkylä
 raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

På svenska

Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Arviointimenettelyn eteneminen