Ruoholahti-Matinkylä
 raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

På svenska

Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Metrovaihtoehto

Metroliikenteeseen perustuvassa vaihtoehdossa Etelä-Espoon liikenne Helsinkiin hoidetaan Espoossa viiden aseman kautta. Helsingissä on Ruoholahden länsipuolella yksi tai kaksi uutta metroasemaa Koivusaaren maankäyttöratkaisusta riippuen. Suoria bussilinjoja Länsiväylää pitkin Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan ei ole yölinjoja lukuun ottamatta. Liityntäliikenne Matinkylän ja Tapiolan terminaaleihin hoidetaan busseilla.

Metrovaihtoehtoina tarkastellaan mahdollisimman paljon maan alla kulkevaa linjausta sekä toista linjausta, jossa metro kulkee mahdollisimman paljon maan pinnalla. Metroasemien paikat Tapiolan länsipuolella poikkeavat näissä vaihtoehdoissa toisistaan.

 


 


Nykyinen ja kehitetty bussijärjestelmä (0 ja 0+)


Metrovaihtoehto


Pikaraitiotievaihtoehto


Integrointivaihtoehto

- kombi