Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

Metroalternativet

I alternativet som baserar sig på metron sköts trafiken från Södra Esbo till Helsingfors via fem stationer i Esbo. Beroende på markanvändningslösningen på Björkholmen finns det en eller två nya metrostationer väster om Gräsviken i Helsingfors. Med undantag av natturerna finns det inga direkta busslinjer längs Västerleden från Södra Esbo till Helsingfors centrum. Anslutningstrafiken till terminalerna i Mattby och Hagalund sköts med bussar.

Som metroalternativ granskas en linje som går så mycket som möjligt under marken och en linje som går så mycket som möjligt på markytan. I de ovannämnda alternativen ligger metrostationerna väster om Hagalund på olika ställen.

 

 

 


Nuvarande och utvecklade bussystemet (0 och 0+)


Metroalternativet


Snabbspårvägsalternativet


Integrerade alternativet - kombin