Ruoholahti-Matinkylä
 raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

På svenska

Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Nykyinen Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välinen joukkoliikennejärjestelmä
(0-vaihtoehto) ja kehitetty bussijärjestelmä (0+ -vaihtoehto)

0-vaihtoehto perustuu nykyisen kaltaiseen bussiliikennejärjestelmään. Joukkoliikennetarjontaa lisätään vastaamaan kasvavan maankäytön liikkumistarpeita niin, että nykytilanteen palvelutaso säilyy. Lisäksi katuverkolla on bussikaistajärjestelyjä Kuitinmäentiellä, Merituulenteillä, Kalevalantiellä, Pohjantiellä, Karhusaarentiellä ja Kuusisaarentiellä. Valo-ohjatuissa liittymissä on toteutettu liikennevaloetuuksia.

0+ -vaihtoehdossa on edellä mainittujen etuuksien lisäksi toteutettu myös Kuusisaarentien bussikaistat. Joukkoliikenteen liikennevalo- ja kaistaetuuksia on käytössä laajemmin. Joukkoliikenteen sujuvuutta parannetaan Espoon poikittaisilla yhteysväleillä rakenteellisin ja linjastollisin toimenpitein. Ruoholahteen on rakennettu joukkoliikennetunneli. Myös useita bussilinjaston tarjontaan ja imagon parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä on toteutettu.

 


Nykyinen ja kehitetty bussijärjestelmä (0 ja 0+)


Metrovaihtoehto


Pikaraitiotievaihtoehto


Integrointivaihtoehto

- kombi