Ruoholahti-Matinkylä
raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

På svenska

Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA)

Pikaraitiotievaihtoehto

Vaihtoehdossa metro jatketaan Ruoholahdesta Lauttasaareen. Lauttasaaren ja Matinkylän välillä liikennöi matalalattiainen pikaraitiovaunu. Pikaraitiotie on tunnelissa Katajaharjun ja Lauttasaaren aseman välisellä osuudella. Pikaraitiotie on Espoon alueella pääosin maan pinnalla.

Lauttasaaren vaihtoasema rakennetaan maan alle ostoskeskuksen tuntumaan. Vaihto metron ja raitiovaunun välillä tapahtuu siirtymällä vaunusta toiseen yhteisen laiturin yli. Suoria bussilinjoja Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan ei ole yölinjoja lukuun ottamatta. Liityntäliikenne Matinkylän ja Tapiolan terminaaleihin hoidetaan busseilla.

.

 


Nykyinen ja kehitetty bussijärjestelmä (0 ja 0+)


Metrovaihtoehto


Pikaraitiotievaihtoehto


Integrointivaihtoehto

-kombi