Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

Alternativet med en snabb spårväg

I alternativet förlängs metron från Gräsviken till Drumsö. På avsnittet mellan Drumsö och Mattby trafikerar en snabbspårvagn med lågt golv. Mellan Enåsen och stationen på Drumsö sträcker sig snabbspårvägen i tunnel. I Esbo ligger den snabbspårvägen huvudsakligen vid markytan.

Bytesstationen på Drumsö byggs under markplanet nära köpcentret. Omstigningen från metro och spårvagn sker från vagn till en annan via en gemensam perrong. Med undantag av natturerna finns det inga direkta busslinjer från Södra Esbo till Helsingfors centrum. Anslutningstrafiken till terminalerna i Mattby och Hagalund sköts med bussar.

 


Nuvarande och utvecklade bussystemet (0 och 0+)


Metroalternativet


Snabbspårvägs-

alternativet


Integrerade alternativet - kombin