Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 


Suomeksi

uppdaterat 16.1.2006

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

 


Miljökonsekvensbeskrivningens sammandrag (pdf-fil med hög resolution 84,5 Mb)

Miljökonsekvensbeskrivningens sammandrag (pdf-fil med låg resolution 10,4 Mb)


Miljökonsekvensbeskrivning på finska (pdf-fil med hög resolution 44,9 Mb)

Miljökonsekvensbeskrivning på finska (pdf-fil med låg resolution 14,6 Mb)

 

Nylands miljöcentrals utlåtandes sammandrag (PDF)

 

Informationstillställningar för allmänheten 

 

Bedömningsprogrammet (pdf-fil, 1,9 Mb)
Sammandragbroschyr för bedömningsprogram (pdf-fil, 600 k)