Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivningens kungörelse ägde rum i mitten av januari 2006

Framläggandet av bedömningsbeskrivningen kungörs på officiella anslagstavlor i Helsingfors, Esbo, Kyrkslätt, Sibbo, Grankulla och Vanda. Kungörelsen publiceras också i städernas officiella annonseringstidningar. Bedömningsbeskrivnigen är till påseende i 60 dagars tid 16.1.2006 – 15.3.2006.

Kungörelse

Det pågående arbetet (på finska)

Bedömningsbeskrivningen är framlagd till offentligt påseende på följande ställen:
• Helsingfors stad, stadsplaneringsverket, Folkskolegatan 3, Helsingfors
• Esbo stad, stadsplaneringscentralen, Kyrkträskvägen 6 B, Esbo.

Materialet är dessutom framlagt på följande ställen i Helsingfors:
• Drumsö bibliotek, Smedjeviksvägen 10 A
• Gårdsbacka bibliotek, Köpvägen 4
• Östra centrums kulturcenter Stoa, Åbohusvägen 1
• Nordsjö kulturcenter Nordhuset, Mosaiktorget 2
• Kabelboken, Glaspalatset, Mannerheimvägen 22-24
• Gräsvikens barnbibliotek, Gräsvikens lågstadium, Sandgatan 6.

I Esbo (öppettider av samservicekontor):
• Kalajärvi samservice, Höstglödsängen 4
• Alberga bibliotek, Affärscentret Sello, Albergagatan 9
• Mattby bibliotek, Affärscentret Iso Omena, Biskopsbron 11
• Esbovikens samservice, Affärscentret Lippulaiva, Esboviksgatan 4
• Esbo kulturcentrum, Hagalund, Krämarbergsvägen 10

• Esbo centrum, Kyrkträskvägen 4.

 

  I Grankulla, Kyrkslätt, Sibbo och Vanda:
  • Grankulla stad, Stadshuset, Grankullavägen 10

  • Grankulla stad, Stadsbiblioteket, Hantverksgatan 4

  • Kyrkslätts kommun, Huvudbiblioteket, Kyrktorget 1

  Kyrkslätts kommun, Servicekontoret, Stationsvägen 3 B, II vån.

  • Sibbo kommun, Infostart, II vån. i Sockengården, Stora Byvägen 18, Nickby

  • Sibbo kommun, Huvudbiblioteket, Norra Skolvägen 2

  • Vanda stad, Trafikplanering, Konvaljvägen 13

  • Vanda stad, Dickursby bibliotek, Näckrosvägen 4.

 

Framförande av åsikter

 

Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 15 mars 2006.

Besöksadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors

Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors

E-postadress: service.organisation@ymparisto.fi [service = kirjaamo, organisation = uus]