Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)


Esbo stad och Helsingfors stad är projektansvariga. Nylands miljöcentral är kontaktmyndighet i enlighet med MKB-lagen.
 

Kontaktpersoner

Esbo stad

Projektchef Matti Kokkinen
PB 20, 02771 ESBO
tfn (09) 8162 5394

fornamn.efternamn@espoo.fi

 

Helsingfors stad

Projektchef Eija Kivilaakso
PB 2100, 00099 Helsingfors stad
tfn (09) 1694 271

fornamn.efternamn@ksv.hel.fi

Nylands miljöcentral

Jorma Jantunen
PB 36, 00521 HELSINGFORS
tfn 020 490 3004

fornamn.efternamn@ymparisto.fi


 

Jaakko Pöyry Infra /

Maa ja Vesi Oy

 

Sakari Grönlund, Miljökonsekvensbedömning


tfn. (09) 682 6739

fornamn.efternamn@poyry.fi

 

 

Ramboll Finland Oy

Pekka Kuorikoski,

Spåralternativ och

trafiksystemplanering


tfn. 020 755 6281

fornamn.efternamn@ramboll.fi