Ruoholahti-Matinkylä
raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

svenska

  Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
  Ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA)

  Palautetta länsiraide-liikennehankkeesta

 

Tällä lomakkeella annettu palaute ei ole ns. virallista palautetta arviointiselostuksesta. Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ympäristökeskukseen 15.3.2006 mennessä.

 

Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Itä-Pasila, Helsinki.

Postiosoite: Uudenmaan ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki.

Sähköpostiosoite: palvelu.virastotunnus@ymparisto.fi [palvelu = kirjaamo, virastotunnus = uus]

Lähettäjän nimi:

Yritys/yhteisö:

Sähköpostiosoite:

Palaute: