Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

  Respons om västspårvägs-projektet

 

Respons, som skickas via denna sida är inte sk. officiell respons. Åsikter och utlåtanden om konsekvensbeskrivningen kan framföras skriftligen. De skall riktas till Nylands miljöcentral och inlämnas senast den 15 mars 2006.

 

Besöksadress: Stinsgatan 14, Östra Böle, Helsingfors

Postadress: Nylands miljöcentral, PB 36, 00521 Helsingfors

E-postadress: service.organisation@ymparisto.fi [service = kirjaamo, organisation = uus]

Avsändarens namn:

Företag/samfund:

E-postadress:

Respons: