Ruoholahti-Matinkylä
raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

På svenska

  Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
  Ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA)


Hankkeesta vastaavat Espoon kaupunki ja Helsingin kaupunki yhdessä. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ympäristökeskus.
 

Yhteyshenkilöt

Espoon kaupunki

Projektipäällikkö Matti Kokkinen
PL 20, 02771 ESPOO
puh. (09) 8162 5394

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Helsingin kaupunki

Projektipäällikkö Eija Kivilaakso
PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki
puh. (09) 1694 271

etunimi.sukunimi@ksv.hel.fi

Uudenmaan ympäristökeskus

Yhteysviranomainen Jorma Jantunen

PL 36, 00521 Helsinki
puh. 020 490 3004

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

Jaakko Pöyry Infra / Maa ja Vesi Oy

Sakari Grönlund, Ympäristövaikutusten arviointi


puh. 09 682 6739

etunimi.sukunimi@poyry.fi

 

 

Ramboll Finland Oy

Pekka Kuorikoski, Raidevaihtoehdot ja liikennejärjestelmäsuunnittelu


puh. 020 755 6281

 etunimi.sukunimi@ramboll.fi