Ruoholahti-Matinkylä
raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

svenska

  Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
  Ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA)

Selvityksiä

Selvitykset ovat PDF-tiedostoina. Niiden avaamista varten tarvitaan Adobe Acrobat Reader -ohjelma. Sen voi ladata Adoben sivulta:

Adobe, Acrobat ja Acrobat-logo ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä.