Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och alternativ som
undersökas

Kungörelse

Tidtabellen för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informationsmöten
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

Utredningar

 


Länsimetro Ruoholahti - Matinkylä, tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys (PDF, 6 M)


PIRATE Espoon pikaraitiotieselvitys
(PDF, 5 M)

Metro + light rail integration; Technical case for Helsinki / Espoo  (PDF, 2 M)

  Miljökonsekvens-
bedömningsprogram (1,9 M)
Sammandrag för bedömingsprogram (600 k)
     

Utredningarna  finns i PDF-filer. För att öppna dem behövs det dataprogrammet Adobe Acrobat Reader. Programmet kan laddas ner från Adobes hemsida:

Adobe, Acrobat och Acrobat-logo är Adobe Systems Incorprorateds varumärke.