Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projektpresentation
och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar
för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

 

Meddelanden

Meddelande om framläggandet av konsekvensbeskrivningen (januari 2006) (på finska)

 

 

Meddelandena finns i PDF-filer. För att öppna dem behövs det dataprogrammet Adobe Acrobat Reader. Programmet kan laddas ner från Adobes hemsida:

Adobe, Acrobat och Acrobat-logo är Adobe Systems Incorprorateds varumärke.