Spårförbindelsen
Gräsviken-Mattby
MKB-förfarande

Projekt-presentation och undersökta alternativ

Kungörelse

Tidtabell för
bedömnings-
förfarandet

Meddelanden

Informations-tillställningar för allmänheten

Utredningar

Kontaktpersoner

Respons

 

 

 

Suomeksi

Spårförbindelsen Gräsviken - Mattby
Förfarande vid bedömning av miljökonsekvenser (MKB)

Informationstillställningar för allmänheten

Informationstillställningar gällande resultat av miljökonsekvensbeskrivningen ordnas:

- Måndagen den 23 januari 2006 kl. 17.30–20.00 i Kuitinmäen koulu (Kvisbacka skola), Kvisgränden 4, Esbo

- Onsdagen den 25 januari  2006 kl. 17.30–20.00 på Helsingfors stads stadsplaneringsverk, auditoriet, Folkskolegatan 3, Helsingfors

- Måndagen den 30 januari 2006 kl. 17.30–20.00 i Tapiolan koulu (Hagalund skola), i gymnasiets auditorium, Studievägen 1, Esbo

- Onsdagen den 1 februari 2006 kl. 17.30–20.00 i Lauttasaaren yhteiskoulu (Drumsö samskola), Juliussalen, Storsvängen 19, Helsingfors

Planerarna är närvarande vid informationsmötena kl. 17.30–20.00 och kl. 18.00 ges en presentation av projektet.

Bedömningsbeskrivningens alternativ och projektets gång presenterades i informationstillställningar vid månadsskiftet maj-juni 2005. Informationstillställningarna tog rum på följande ställen: Kuitinmäen koulu, Helsingfors stadsplaneringskontorets auditorium, Pohjois-Tapiolan koulu och Lauttasaaren yhteiskoulu.

 

Informationstillställningarnas 26.5-1.6.2005 material

Invånarmöte i Hagalund 18.8.2004