Ruoholahti-Matinkylä
raideyhteys
YVA-menettely

Hankkeen esittely
ja tutkittavat
vaihtoehdot

Kuulutus

Arviointi-
menettelyn
aikataulu

Tiedotteet

Yleisötilaisuudet

Selvityksiä

Yhteyshenkilöt

Palautetta

 

 

 

På svenska

  Ruoholahti - Matinkylä raideyhteys
  Ympäristövaikutusten
arviointimenettely (YVA)

 

 Yleisötilaisuusmateriaali

 

Ympäristövaikutusten arvioinnin kulku (pdf 0,7 Mt)

Vaihtoehdot (pdf 3,1 Mt)

0 nykyinen bussijärjestelmä (pdf 2,4 Mt)

0+ kehittynyt bussijärjestelmä (pdf 2,4 Mt)

Mt metro tunnelissa (pdf 2,8 Mt)

Mp metro osittain pinnassa (pdf 2,8 Mt)

Pr pikaraitiotievaihtoehto (pdf 2,8 Mt)

Pk pikaraitiotie jkl-kaista Merituulentiellä (pdf 2,8 Mt)

Pt pikaraitiotie tunnelissa Tapiolassa (pdf 2,9 Mt)

K integroitu järjestelmä (pdf 2,9 Mt)

Pikaraitotie Kampin terminaaliin (pdf 2,6 Mt)

Terminaali- ja asemajärjestelyt (pdf 2,5 Mt)

Terminaali- ja asemajärjestelyt 2 (pdf 2,5 Mt)

Liikennemateriaali

Etelä-Espoon jkl-matkojen suuntautuminen (pdf 0,6 Mt)

Etelä-Espoon jkl-matkojen suuntautuminen 2 (pdf 0,7 Mt)

Etelä-Espoon jkl-matkojen suuntautuminen 3 (pdf 0,6 Mt)

Vaihtoehtojen vaikutus ajoneuvomääriin (pdf 1,1 Mt)

Vaihtoehtojen vaikutus ajoneuvomääriin 2 (pdf 1,1 Mt)

Vaihtoehtojen vaikutus ajoneuvomääriin 3 (pdf 1,2 Mt)

Vaihtoehtojen vaikutus jkln matkavastukseen (pdf 0,9 Mt)

Vaihtoehtojen vaikutus jkln matkavastukseen 2 (pdf 1,1 Mt)

Vaihtoehtojen vaikutus jkln matkavastukseen 3 (pdf 1,0 Mt)

Liikennemallit (pdf 0,5 Mt)